1% OPP

Miło nam zakomunikować, że z końcem 2010 r. Chorzowskie Towarzystwo Tenisowe otrzymało status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Dobra praca szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą, licznie organizowane turnieje tenisowe, częste akcje promocyjnie i prospołeczne, ukierunkowane na popularyzację i zwiększanie szans różnych środowisk dostępu do tenisa, zostały docenione – przez co znaleźliśmy się wśród nielicznych stowarzyszeń sportowych, którym nadano status organizacji pożytku publicznego.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa w nadziei, że prowadzona przez nas działalność statutowa, która koncentruje się przede wszystkim na stwarzaniu szerokiej rzeszy ludzi odpowiednich warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu i uprawiania tenisa ziemnego – jest Państwu bliska. Zachęcamy bowiem do przekazywania na rzecz Chorzowskiego Towarzystwa Tenisowego 1% podatku dochodowego z corocznego rozliczenia PIT. Gwarantujemy, że wszystkie otrzymane wpłaty, w całości zasilą budżet naszej działalności statutowej, przez co bezpośrednio przyczynią się Państwo do utrzymania i rozwoju tenisa ziemnego w naszym regionie.

Sport bawi, uczy i wychowuje – 1% przekazany na rzecz naszej organizacji to dobra i pożyteczna decyzja, która nic Cię nie kosztuje!

Aby przekazać 1% podatku w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) należy podać nazwę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) tj.:

Chorzowskie Towarzystwo Tenisowe 41-503 Chorzów ul. Harcerska 1

numer wpisu do KRS 0000076763

Ze sportowym pozdrowieniem, Zarząd ChTT Chorzów